Blagoslov ognja na veliko soboto zjutraj

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

(Bratje in sestre), zbrali smo se k blagoslovu ognja. Ker ogenj s svojo svetlobo preganja temo in s toploto mraz, nas spominja na božje resnice in božjo ljubezen. Ker pa ima v sebi moč, da uniči in spremeni vse, kar je gorljivega, je podoba očiščevanja, uničenja, božje sodbe. – Prisluhnimo svetopisemskemu zapisu o Mojzesu, ki je v gorečem plamenu spoznal božjo navzočnost.

Božja beseda

Berilo iz druge Mojzesove knjige (3,1-6)

Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra,
midjanskega duhovnika.
Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo,
je prišel k božji gori Horebu.
Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel
v ognjenem plamenu iz sredine grma.
Pogledal je in, glej:
grm je gorel s plamenom,
a ni zgorel.
Mojzes je rekel:
»Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen,
kako da grm ne zgori!«
Ko je Gospod videl, da gre gledat,
ga je poklical iz sredine grma in dejal:
»Mojzes, Mojzes!«
Odgovoril je:
»Tukaj sem!«
Bog je rekel:
»Ne bližaj se semkaj!
Sezuj si čevlje z nog,
zakaj kraj, na katerem stojiš,
je sveta zemlja.«
Potem je rekel:
»Jaz sem Bog tvojega očeta,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.«
Tedaj si je Mojzes zakril obraz;
zakaj bal se je gledati v Boga.

To je Božja beseda. – Bogu hvala.

Psalm 148

Odpev: Hvalimo Gospoda

Hvalite Gospoda, nebesa,
hvalite ga na višavah.
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vsi angelski zbori. – Odpev.

Hvalite ga, sonce in luna,
hvalite ga, vse svetle zvezde.
Hvalite ga, najvišja nebesa
in vse vode nad nebesnim svodom. – Odpev.

Hvalite Gospoda, vse stvari na zemlji,
velike morske živali
in morske globine,
sneg in megla, blisk in toča. – Odpev.

Hvalite ga, gore in vsi griči,
sadno drevje in vse cedre,
zveri in domača živina,
laznina in krilate ptice. – Odpev.

Nagovor

Prošnje:

Nebeški Oče, svojega Sina si žrtvoval za nas in tako pokazal, da tvoja ljubezen ne pozna meja, zato te upamo prositi:

  1. Za duhovnike, redovnike in redovnice: naj jih velikonočni prazniki utrdijo v veri. – PROSIMO TE, USLIŠI NAS.
  2. Za voditelje narodov in ljudstev: naj se zavedajo, da brez tebe ne morejo ničesar storiti in da so za vsako odločitev odgovorni tudi tebi. – PROSIMO TE, USLIŠI NAS.
  3. Za trpeče in stiskane: naj ne obupajo, ampak doživijo očiščujočo moč trpljenja. – PROSIMO TE, USLIŠI NAS.
  4. Za tukaj zbrane: naj nas Sveti Duh napolni z ognjem svoje ljubezni do Boga in bližnjega. – PROSIMO TE, USLIŠI NAS.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. – AMEN.

Oče naš …

Blagoslovna molitev:

Molimo.
Vsemogočni Bog, Oče luči,
po svojem Sinu si prinesel vernikom sijaj svoje slave.
Prosimo, blagoslovi ta ogenj
in nam podeli,
da bodo letošnji velikonočni prazniki
v nas tako razvneli hrepenenje po nebesih,
da se bomo popolnoma prenovili
in nekoč prišli v slavo večne velike noči.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
ki je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih
ter s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.