Nove pridobitve v času korona virusa

Novi korona virus ni prinesel samo težav, ampak tudi kakšno novo stvar. Tako smo pri Sveti Trojici dobili nov oltar in ambon za v kapelo. Izdelal ga je g. France Kraševec iz Nove vasi. Pred veliko nočjo pa je na pokopališču ob otavski cerkvi zasijal obnovljeni križani. Obnovil ga je g. Lojze Mušič iz Ljubljane. Hvala tudi domačinom, ki so prebarvali križ. Trenutno pa je v obnovi pokopališki križ od Svetega Vida, ki je bil tudi že močno potreben popravila. V bližnji prihodnosti pa bo pri Svetem Vidu potrebno obnoviti še kapelico, ki se nahaja v pokopališkem obzidju.

Novi oltar in ambon v kapeli pri Sveti Trojici
Obnovljeni križ v Otavah
Križ pri Vidu pred obnovo