3. postna nedelja 2021

https://hozana.si/images/svetniki/600_3_postna_nedelja_b.jpg

https://hozana.si/index.php?datum=7.3.2021

Prvo berilo, ki je vzeto iz tretje Mojzesove knjige pred nas predloži t. i. dekalog, deset zapovedi oz. deset Božjih besed, ki veljajo za vse čase in vse ljudi. Te zapovedi ali besede niso dane zato, da bi nas omejevale v naši svobodni volji, ampak da bi nas vodile po poti, ki vodi v življenje. Niso zato, da bi si z njimi otežkočali življenje, ampak da bi ga mogli živeti boljše, bolj polno in bol smiselno. Lahko bi jih primerjali smerokazom in markacijam, ki nas v gorah vodijo, da lahko varno pridemo do cilja. Če se zgodi, da zaidemo na področje, kjer smo zgubili sled poti, kjer ne najdemo nobenih markacij več, potem je najbolje, da se vrnemo nazaj na tisti kraj, kjer smo še imeli to sled, kjer smo videli zadnjo markacijo. Prav tako je v življenju, če smo katero od zapovedi začeli ignorirati, če jo nismo znali prav upoštevati, je najboljše, da se vrnemo k njej, poglobimo svoje razumevanje zapovedi in se je skušamo po svojih najboljših močeh držati. In kot se moramo v gorah držati vseh markacij ne samo nekaterih, da lahko pridemo na želeni cilj, tako moramo tudi svoje življenje, če želimo da bi bilo izpolnjeno s smislom, da bi bilo blagoslovljeno, da bi imelo tudi končni cilj usmerjati po vseh zapovedih ne samo po nekaterih.

Pa se na kratko ustavimo pri vsaki od vseh desetih zapovedih. Najbrž se še od verouka spomnimo, da se prve tri nanašajo na naš odnos do Boga, ostale pa na odnos do ljudi.

Prva zapovedVeruj v enega Boga! Kako je z mojo vero v Boga? Kakšna je moja podoba o Bogu? Kdo je Bog zame? Kakšno mesto mu dajem v svojem življenju?

Druga zapovedNe skruni Božjega imena! Kaj pomeni skruniti Božje ime? Božje ime je skrunjeno vsakič, ko se imam za dobrega kristjana, a sem do drugih osoren, jih preziram morda celo sovražim, ker niso takšni kot mislim, da bi morali biti.

Tretja zapovedposvečuj Gospodov dan! Posvečevati gospodov dan – vemo, kaj to pomeni. Nedelja je za nas Gospodov dan. Posvetimo ga, ko si vzamemo več časa za naš odnos do Boga, se torej udeležimo svete maše, več molimo, si vzamemo čas za druge ljudi, in za sebe, za počitek od vsakdanjega dela. Človek, ki zna spoštovati nedeljo, nedeljski počitek, ki si vzame čas za Boga bo vedel, da je življenje veliko več kot zgolj jesti in piti, kar pomeni skrb za gmotne potrebe in uživanje.

Četrta zapovedspoštuj očeta in mater! To ne velja smo za male otroke, velja za vse tudi za odrasle otroke. Ne pozabljati na starše, posebej tudi takrat, ko so zaradi starosti že onemogli. Samo če bomo skrbeli za dober odnos do svojih staršev lahko to isto pričakujemo od svojih potomcev. To pomeni, da bo naše življenje primerno dolgo, izpolnjeno in bomo dobro živeli.

Peta zapoved – ne ubijaj! Zapoved se dotika našega odnosa do vsakega življenja. Ne samo da ne ubiješ, da ne uničuješ življenja, uničuješ pa ga lahko na številne načine. Ampak, da vsako življenje začenši s svojim, sprejemaš s hvaležnostjo, kot dar, s katerim lahko narediš veliko dobrega. Kristjan je tisti, ki se mora zavzemati za ohranitev in spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Splav in evtanazija sta za kristjana nesprejemljiva, saj je lahko samo Bog tisti, ki odloča o življenju in smrti. Gorje pa kadar si vzame to pravico človek!

Šesta zapovedne nečistuj! Človekova spolnost je Božji dar, je nekaj svetega, saj moreta zakonca po njej sodelovati z Bogom, ko kliče ljudi v življenje in je obenem eden od načinov izkazovanja zakonske ljubezni. Vsako sveto stvar pa se lahko zelo zlorabi. In če je spolnost usmerjena v egoistično iskanje zadovoljitve samega sebe je to nečistovanje. Po pomenu je šesti blizu deseta zapoved – ne želi svojega bližnjega žene.

Sedma zapoved – ne kradi! in devetane želi svojega bližnjega blaga!, govori o spoštovanju lastnine drugega. Najboljša preventiva proti vsakršni želji po posedovanju ali krivičnem prilaščanju tuje lastnine, je odnos hvaležnosti do vsega, kar imamo. Ko znam biti odgovoren do svoje lastnine, biti vesel tega kar imam, biti hvaležen, potem ne čutim nobene potrebe po tem, da bi si karkoli želel po krivici prilastiti.

In ostane še osma zapoved – ne pričaj po krivem! Nanaša se na pričevanje, ko so neko osebo nečesa obdolžili, jo tožili pri sodniku. Tukaj ne gre samo zato, da govorimo resnico, ampak v današnjem času, moramo biti žal pozorni tudi na izkrivljanje, popačenje resnice v medijih, ko si nekateri, da bi dosegli svoj cilj dovolijo vsa sredstva, tudi neresnico.

Zrel človek pa je tisti, ki si ne zatiska oči pred resnico o sebi. Res je – v nas je veliko dobrega, a nihče ni brez napak, ni človeka brez temnih plati. Jezus je rekel: Resnica vas bo osvobodila. Priznanje svojih napak pomeni torej pot k rešitvi, osvoboditvi posledično k boljšemu bolj izpolnjenemu življenju. In prav to se mora zgoditi pri zakramentu spovedi. Človek pogleda na prehojeno pot, tako kot je, brez olepševanja pove svoje grehe, se jih pokesa, obžaluje in sklene poboljšanje.

Naj nam spraševanje vesti morda prav po desetih zapovedih pomaga, da bi si mogli pred letošnjo Veliko nočjo dobro pripraviti na spoved in posledično dobro, učinkovito sprejeti zakrament Božjega odpuščanja. Kot je Jezus očisti judovski tempelj, mu pustimo, da bi pri sveti spovedi skupaj z njim očistili tempelj svojega življenja!