Razdelitev dela dohodnine med upravičenci v Katoliški cerkvi v Sloveniji

Spoštovani,

v noveli zakona o dohodnini iz leta 2019 je prejšnja vlada sklenila, da se za leto 2020 namenski del dohodnine nameni zgolj verskim skupnostim in ne njihovim sestavnim delom (npr. župnija, redovne skupnosti itd.). Tako je FURS vse dotedanje izjave o namenitvi dohodnine za sestavne dele Katoliške cerkve prenesla na Katoliško cerkev.

Sedanja vlada sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021), v kateri je uvrstila na seznam dohodninskih upravičencev vse sestavne dele Katoliške cerkve (vse župnije). To pomeni, da z letom 2021 sestavni deli Katoliške cerkve (vsaka župnija) lahko prejemajo namenski del dohodnine.

Vabim vas, da del dohodnine namenite za potrebe župnije Bloke (Sveta Trojica nad Cerknico, Sveti Vid nad Cerknico).

Za to je potrebno:

1. podpisati novo izjavo o namenitvi dela dohodnine vaši župniji ter

2. zdaj lahko namenite 1 % svoje dohodnine (prej 0,5 %).

Tako izpolnjeno izjavo sami posredujte na FURS ali oddajte v župniji, da jih župnik skupaj zbrane odda na FURS osebno ali s priporočeno pošto.

V prilogi je osnutek izjave.

Rok za oddajo izjav je 31. december, tako, da je z oddajo potrebno pohiteti.

Simon Virant, župnik