Prva adventna nedelja

https://hozana.si/index.php?datum=29.11.2020

Adventni čas se začne s povabilom: čujte! Jezus ponavlja čujte!, čujte!…

Čas našega bivanja tu na zemlji je čas pozornosti, čuječnosti in pričakovanja. Jezus je svojim učencem in s tem tudi nam obljubil, da bo prišel še enkrat. Takrat se bo končal zemeljski vek, takrat bomo vsi postavljeni pred Sodnika živih in mrtvih. Takrat bomo sojeni po naših delih, največ po tistih vsakdanjih, na najbolj običajne,  na delavne dni v našem življenju.

Preberi več “Prva adventna nedelja”