2. velikonočna nedelja, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja 7.4.2024

Godovi: Z današnjo nedeljo se zaključuje tudi osemdnevno praznovanje Velike noči, velikonočna osmina. Velikonočni čas pa traja še naprej, do Binkošti; ned.: 3. velikonočna nedelja in začetek tedna molitve za duhovne poklice.

Vse fare:

Ta teden spet nadaljujemo z veroukom za vse skupine.

Srečanje združenih ŽPS-jev bo v petek ob 19. uri pri Sv. Trojici.

Fara:

V četrtek po maši ste vabljeni k molitvi pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu.

V nedeljo bo po maši sveti krst.

Čiščenje in krašenje: Ravnik, Hudi Vrh

Sv. Vid: Umrl je Jože Kovačič iz Bečajev 6. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču pri Sv. Juriju. Žara bo od 14. ure v cerkvi.

Čiščenje in krašenje: Otave

Sv. Trojica:

Oklic: Zakrament svetega zakona želita skleniti:

ženin Granič Ivan in nevesta Kaja Kraševec.

Poroka bo v soboto ob 15. uri v naši župnijski cerkvi. Obenem bo krst prejela hčerka Izabela.

Čiščenje in krašenje: poskrbi družina novoporočencev. (sicer pa je na vrsti skupina Slugovo, Malni – dogovorite se)

Nova številka družine: Prejšnja velikonočna številka je bila dvojna. Nekaj izvodov je na voljo zadaj na mizici. V njej je med drugim tudi rubrika škofje vam odgovarjajo. Škof Stanislav Lipovšek tokrat odgovarja na vprašanje  o posmrtnem življenju.  Bralec škofa sprašuje kaj pravi na to, da nekateri verujejo v Boga, ne verjamejo pa v posmrtno življenje.

Nova tiskana oznanila.

Velika noč, 1.4.2024

Godovi: Z današnjo nedeljo smo stopili v praznovanje velikonočne osmine. Velikonočna osmine je osemdnevno praznovaje Kristusovega vstajenja, zato ste vabljeni, da če le morete, pridete k mašam tudi med tednom. Velikonočna osmina se zaključi prihodnjo nedeljo, ki jo imenujemo bela nedelja, ali tudi nedelja Božjega usmiljenja. Na ta praznik pa se lahko pripravljamo z devetdnevnico Božjega usmiljenja, ki se je že začela na veliki petek.

Vse fare:

Jutri je velikonočni ponedeljek, ko beremo evangelij o učencih, ki sta razočarana potovala v Emavs. Lep običaj na ta dan je, da gremo »v Emavs« to je, da obiščemo sorodnike, znance in prijatelje. Maša bo tudi tukaj  ob F: 8.00 V: 10.00 Sv. Urh: 10.00

V tednu velikonočne osmine imamo veroučne počitnice, zato verouka ne bo. Družine se udeležite svete maše na velikonočni ponedeljek.

Srečanje za birmanske starše, botre in birmance bo v soboto, 6. aprila 2024 od 16.00 do ok. 18.00 v župnijski cerkvi na Blokah.

Fara:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Prihodnjo soboto za urejenost cerkve poskrbi duhovska soseska. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Za urejenost skrbijo večinoma starejši farani, toda za cerkev ste dolžni skrbeti vsi, in vas danes vabim, da se čiščenju in krašenju pridružite tudi mlajši, ko bo na vrsti vaša skupina. S tem boste tudi pripomogli k lepšemu skupnemu obhajanju evharistije.

Sedaj po maši ste vsi, ki ste kakorkoli aktivno sodelovali pri procesiji (nosilci bander, pevci) vabljeni, da se vstavite v župnišču na »pokušini mašnega vina«

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Otavska soseska ima na skrbi čiščenje v mesecu aprilu. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Ob tem bi apeliral tudi na mlajše, da začnete tudi vi pomagati pri urejanju župnijske cerkve. Saj je to odgovornost vseh faranov, ne samo nekaterih (starejših).

Sv. Trojica:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Prihodnjo soboto je na vrsti skupina Polšeče, Zavrh. Ob tem bi apeliral tudi na mlajše, da začnete tudi vi pomagati pri urejanju župnijske cerkve. Saj je to odgovornost vseh faranov, ne samo nekaterih (starejših).

Nova številka družine:

V članku smrt nima zadnje besede škof Marjan Turnšek odgovarja na vprašanja o Jezusovem vstajenu, kot so: kaj pomeni beseda vstajenje, ali je velika noč dogodek, ki ga je mogoče zgodovinsko ugotoviti, zakaj Pavel pravi, da »če Kristus ni vstal, je prazna naša vera«, Zakaj je velika noč odgovor na vprašanje smisla človekovega življenja.

Nabirka na veliki petek za sveto deželo

V nedeljo smo pri oznanilih povedali, da je nabirka na veliki petek namenjena za kristjane v sveti deželi. Letos so zaradi vojne kristjani v velikih stiskah, zato smo še posebej povabljeni, da na veliki petek velikodušno darujemo:

Nadškof Stanislav Zore nas takole nagovarja:

Spoštovani bratje duhovniki. Za nabirko za Sveto deželo, ki ji je običajno namenjena nabirka na veliki petek, smo dobili pismo kardinala Cladia Gugenottija, prefekta Dikasterija za Vzhodne Cerkve, v katerem nas vabi, naj ne pozabimo Cerke, ki doživlja hudo preizkušnjo.

Pošiljam vam odlomek tega pisma:

»Cerkev je od začetka neprekinjeno in zavzeto gojila solidarnost z Jeruzalemsko Cerkvijo. Papeži so v poznam srednjem veku in v novem veku večkrat posredovali, da bi spodbudili in uredili nabirko za svete kraje. Zadnjič jo je preuredil sveti papež Pavel VI. leta 1974 z Apostolsko spodbudo Nobis in Animo. Tudi papež Frančišek je pogosto poudaril pomembnost tega dejanja Cerkve.

Dragi bratje in sestre, ne gre za pobožno tradicijo, namenjeno nekaterim. Povsod po Katoliški Cerkvi imajo verniki obveznost, da tudi sami prispevajo svojo pomoč pri tako imenovani Papeški nabirki za Sveto deželo, ki se zbira na veliki petek ali na nekaterih drugih področjih na kakšen drug dan v letu. To bomo storili tudi leto v upanju na vašo posebno velikodušnost. »

Naj navedem še besede latinskega Jeruzalemskega patriarha kardinala Pierbattista Pizzaballa, ki je povedal, da so kristjani v Sveti deželi vedno živeli preprosto in skromno, nikoli pa niso bili lačni: do sedaj. Sedaj pa se morajo kristjani spoprijemati z lakoto.

Pomagajmo jim po svojih močeh in velikodušnosti.

Hvala za pomoč in blagoslovljen veliki teden voščim!

6. postna (Cvetna) nedelja, 2.4.2023, blagoslov zelenja, butaric.

Godovi: Z današnjo nedeljo stopamo v veliki teden, teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, zato vas vabim, da se od velikega četrtka dalje vsi farani udeležite obredov svetega velikonočnega tridnevja.

Vse fare:

Spovedovanje: Druga cerkvena zapoved pravi: spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu. Posebna priložnost za prejem tega zakramenta bo danes popoldan. V vseh župnijskih cerkvah se spoved začne ob 14. uri. Spovedovali bodo duhovniki iz sosednjih župnij. (Sv. Vid: Pri Svetem Vidu bo za spoved priložnost še sedaj po maši.)

V sredo bom po domovih obiskoval bolne in ostarele, priložnost bo za sveto spoved. Spodbudite še ostale, ki ne morejo več v cerkev, da me pokličejo in pridem še k njim.

V četrtek dopoldan ob 9. uri bo v Ljubljanski stolnici krizmena maša, pri kateri duhovniki obnovimo svoje duhovniške obljube, škof pa blagoslovi sveta olja. Kdor more, je lepo vabljen v našo škofijsko cerkev na krizmeno mašo!

Na veliki petek ste vabljeni na molitveno premišljevanje križevega pota, ki bo v župnijski cerkvi pri Fari ob 15. uri.

Nabirka velikega petka bo za kristjane v Sveti deželi.

Fara:

V tem in prihodnjem tednu verouka ne bo. Družine naj se udeležijo obredov velikega tedna. Jutri in v torek naj v času verouka pridejo k spovedi tisti veroučenci, ki prejšnji teden, ali na duhovnem vikendu za birmance na Kureščku še niso bili pri spovedi.

Sedaj po maši prosim, da bralci božje besede tu v cerkvi počakate za kratek sestanek. Dogovorili se bomo glede branja beril na veliki petek, pasijona na veliki petek in branja beril na veliko soboto.

Ministranti naj na veliki četrtek pridejo na vaje pol ure pred mašo (ob 18.30)

Priprava ječe in Božjega groba. Ti znamenji je potrebno postaviti že za obrede velikega četrtka.

Na veliko soboto bo ob 6-ih zjutraj blagoslov velikonočnega ognja. Ključar Mirko Marolt bo poskrbel za pripravo velikonočnega ognja.

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto bo samo tukaj in sicer ob 10., 12. in 15. uri. Ob tem vas vabim, da obiščete tudi Jezusa v Božjem grobu.

Po sobotni velikonočni vigiliji bo potrebno pripraviti bandera in nebo. Prosim vas za pripravo.

Na veliko noč pa prosim za sodelovanje pri procesiji. Moške za nošnjo bander in neba. Bodite pripravljeni poprijeti za bandero vaše soseske, po potrebi, če boste prosti pa tudi za tisto bandero, ki ne bi imelo dovolj nosačev. Najbolje pa je da se po soseskah že prej dogovorite za nošenje bander. Maša velike noči se bo pri Božjem grobu in s procesijo začela ob 7.30 uri. Bodite pa pozorni, ker se letos premaknejo ure za eno uro naprej ravno na veliko noč.

Čiščenje in krašenje: Za čiščenje in velikonočno okrasitev cerkve ste letos na vrsti župljani in soseske Volčje.

Sv. Vid: V tem tednu verouka ne bo. Zato pa naj otroci in družine namesto k verouku prihajajo k obredom velikega tedna.

Obrede velikega tedna bo vodil duhovni pomočnik Simon Onušič.

Na veliki petek se bere pasijon po evangelistu Janezu. Za branje pasijona in beril na veliki petek in na veliko soboto so bomo dogovorili sedaj po maši, zato prosim bralce, da še toliko počakate, da so dogovorimo.

Na veliko soboto ob 7-ih zjutraj bomo blagoslovili velikonočni ogenj. Prosim vas, da pripravite ogenj. Blagoslov velikonočnih jedil bo po redu kot je objavljen v tiskanih oznanilih.

Čiščenje in krašenje: Za veliko noč poskrbi soseska sv. Vida.

Moške in fante prosim za pripravo neba in bander za velikonočno procesijo. Pripravi se lahko po blagoslovu jedil na veliko soboto.

Kot je tukaj običajno, bo procesija v soboto takoj po vigiliji. Udeležimo se praznovanja Jezusovega vstajenja, ki je zagotovilo in začetek večnega življenja tudi za nas. Pridimo v velikem številu, in sodelujmo tudi z našo prisotnostjo, molitvijo in petjem tudi v procesiji.

Na veliko noč bo sv. maša ob 10. uri. Bodite pa pozorni, ker se letos premaknejo ure za eno uro naprej ravno na veliko noč.

Sv. Trojica:

Ta teden verouka ne bo. Tisti veroučenci, ki prejšnji teden niste bili pri velikonočni spovedi, pridite k spovedi danes popoldan ali pa k Fari v običajnem času verouka.

Na veliki petek in na veliko soboto, ko se bere vsaj štiri berila bralci beril še niso določeni. Zato vas prosim, da se mi sedaj po maši javite za branje beril.

Čiščenje in krašenje: V sredo bo po 10. uri dopoldne bo generalno čiščenje in postavitev božjega groba. Povabljeni vsi, ne samo skupina, ki je sicer na vrsti, da pripravimo našo cerkev in okolico za prihajajoče praznike. Vsem, ki se boste udeležili čiščenja se že naprej lepo zahvaljujem. Prosim vas tudi za dar za rože, ki ga oddate zadaj v nabiralnik, ker se bo za veliko noč kupilo nageljne.

Na veliko soboto bo ob 7-ih zjutraj blagoslov velikonočnega ognja. Prosim za pripravo ognja.

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto bo v samo v župnijski cerkvi ob 14. uri. Ob tem vas vabim, da obiščete tudi Jezusa v Božjem grobu.

Po velikonočni vigiliji v soboto zvečer vas prosim za pripravo bander in neba.

Na veliko noč pa prosim za sodelovanje pri procesiji. Može in fante prosim za nošnjo bander in neba. Maša velike noči se bo letos pri Božjem grobu in s procesijo začela ob 7.30 uri. Bodite pa pozorni, ker se letos premaknejo ure za eno uro naprej ravno na veliko noč.

Nova številka družine: O vernosti med mladimi. Primož Erjavec, ki je kaplan v škofijski gimnaziji Vipava, opaža, da mlade najbolj pritegne zgled odraslih, po drugi strani pa jih od Cerkve najbolj odvrne pogled na odrasle, ki ne živijo tega, kar Cerkev uči. Oddalji jih  tudi, če ne najdejo odgovorov na dvome in vprašanja glede vere, ki jih Cerkev ima. Samo poiskati jih je treba.

5. postna nedelja – tiha in papeška

Godovi: tor.: Jožef, mož device Marije, začetek tedna družine; sob.: Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik; nedelja: 6. postna nedelja – cvetna.

Vse fare:

Pobožnost križevega bo danes popoldan za vse tri fare k sv. Urhu. Začetek križevega pota bo ob 14. uri na odcepu za sveti Urh, med Zavrhom in Polšečami. Križev pot poteka zunaj ob postajah križevega pota. Vabljeni vsi; posebej tudi veroučenci, mladi in starši.

Bogata duhovna priprava na prihajajoče praznike je radijski misijon, ki bo v dneh od 17. do 23. marca 2024 potekal v programu Radia Ognjišče. Naslov letošnjega misijona je »Molitev, utrip življenja«. S sporočilom želijo slediti želji papeža Frančiška, da je leto 2024 leto molitve kot priprava na sveto leto, ki ga bomo obhajali v prihodnjem letu. (Vabljeni, da že danes prisluhnite prvim nagovorom.)

Film o Magdaleni Gornik z naslovom Okronana si bomo lahko ogledali v sredo, ob 19. uri v župnijski cerkvi pri Fari. Pred tem bo ob 18.30 maša za pok. župnika Jožeta Kastelica. Vabljeni že k maši ali samo na ogled filma.

V soboto je slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Praznična maša bo na vseh župnijah po razporedu, kot je v tiskanih oznanilih. Vabljeni k sveti maši, da počastimo praznik Božjega prihoda na svet.

 V soboto po maši pri Fari bo slavilni večer – večer usmiljenja. S slavilnimi pesmimi bomo počastil Gospoda v evharistiji, med tem pa bo tudi možnost prejeti sveto spoved. Za spoved bova na voljo oba duhovnika.

Spovedovanje: poleg spovedovanja pri Fari v soboto zvečer, bodo spovedniki na voljo tudi na cvetno nedeljo v vseh treh župnijah. Pri Sv. Vidu, bo spovednik nekaj časa v spovednici še po nedeljski sveti maši. V vseh treh župnijah pa bo k sveti spovedi mogoče pristopiti ob 14. uri. Spovedniki bodo v spovednicah toliko časa, kolikor bo potrebno, če dlje časa ne bo nikogar, bo spovednik končal, zato ne odlašajte s prihodom k spovedi.

V okviru radijskega misijona pa bo k sveti spovedi mogoče pristopit tudi  v petek, 22.  med 9. in 18.30 uro. Spovedovanje bo v župnijski cerkvi v Cerknici.

Otroci bodo k sveti spovedi pristopili v času verouka.

Na cvetno nedeljo ste vabljeni, da po običaju k maši prinesete butarice ali oljčne vejice. Zunaj bo najprej blagoslov zelenja, nato pa slovesni vhod v cerkev. Oljčne vejice so danes na razpolago. Ob tem prosim za dar po vaši presoji, ki bo namenjen za obnovo istrskih cerkva.

Med mašami bomo z birmanskimi pripravniki brali poročilo o Kristusovem trpljenju ali pasijon.

Fara:

Čiščenje in krašenje: Veliki Vrh

V četrtek v župnijski kapeli pred izpostavljenim Najsvetejšim molimo križev pot. Vabljeni, da se nam pridružite v molitvi!

Sv. Vid:

V petek pol ure pred mašo molimo križev pot. Pridite v večjem številu.

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica:

V torek ste po maši vabljeni k molitvi križevega pota.

Čiščenje in krašenje: Jeršanovo, Hribarjevo

Nova številka družine: Pred kratkim je izšel nov prevod Svetega Pisma, t.i. Jeruzalemska izdaja. V Družini so že prejšnji teden predstavili poseben postopek tiskanja Svetega pisma, tokrat pa pišejo o slovesni predstavitvi prve celotne izdaje novega prevoda, ki je bila pretekli torek na SAZU. Pomembna novost novega prevoda so opombe in slovar. To bralcu pomaga k poglobljenemu in celostnemu branju. O zgodovini prevajanja svetega pisma pa si lahko veliko zanimivega preberete na spletni strani KC v Sloveniji, kjer je objavljen govor vodje projekta akademika dr. Jožeta Krašovca.

4. postna nedelja, laetare (veseli se), 10.3.2024

Godovi: sr.: 11. obletnica izvolitve papeža Frančiška;sob.: smrtni dan B. sl. Danijela Halasa; nedelja: 5. postna, tiha nedelja. Tudi papeška nedelja. Popoldan bo križev pot k sv. Urhu.

Vse fare: Danes so naši pripravniki na birmo na Kureščku, kjer imajo od petka duhovne vaje. Izkušnja duhovnih vaj je lahko neprecenljiv način, da jih Sveti Duh navdihne in prebudi v njih željo po poglobitvi verskega življenja. Priporočam jih v molitev!

Pobožnost križevega bo danes popoldan: ob 15. uri bo v cerkvi Marije Snežne na Gori pri Sodražici. Napovedan je dež, zato bo pobožnost potekala v cerkvi.

Oljčne vejice bodo na voljo naslednjo nedeljo. Darovi zanje bodo namenjeni za obnovo istrskih cerkva.

Fara: V četrtek molimo pred Najsvetejšim zakramentom, Jezusom navzočim v sveti hostiji. Molitev poteka po maši v kapeli. Prejšnji teden je bilo 14 molivcev. Vabljeni še ostali, pomnožimo molitev za spreobrnjenje vseh krščanskih ljudi, da bi svojo vero začeli živeti bolj resno!

Čiščenje in krašenje: Ravne

Sv. Vid: V petek pol ure pred mašo molimo križev pot. Vabljeni ste, da pridete v večjem številu!

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: V torek po maši molimo križev pot. Vabljeni, da se ga udeležite v čim večjem številu!

Čiščenje in krašenje: Hiteno, Mramorovo, Sv. Trojica

Nova številka družine: O tem, da je papež Frančišek izrazil odločno nasprotovanje teoriji spola. V nagovoru udeležencem mednarodnega simpozija jo je označil kot »najhujšo nevarnost našega časa« saj izničuje vse razlike, ki tvorijo človeštvo. Izbrisati vse razlike med moškimi in ženskami pomeni izbrisati človeškost. Udeležencem srečanja je v branje priporočil roman Gospodar sveta, ki ga je leta 1907 napisal katoliški duhovnik Robert Hugh Benson. »Roman je preroški, saj govori o brisanju vseh razlik«, je dejal Frančišek. Roman je preveden tudi v slovenščino in če koga zanima se ga lahko sposodi v župnišču pri Fari.

3. postna nedelja, 3.3.2024

Godovi: čet.: Perpetua in Felicita, muč.; nedelja: 4. postna nedelja – laetare.

Vse fare:

Danes popoldan bo ob 14. uri v župnijski cerkvi pri Sv. Vidu molitev križevega pota.

V sredo imamo dekanijski duhovniki v Begunjah konferenco. Začnemo z molitvijo rožnega venca in sveto mašo ob 9. uri. Dobrodošel vsak, ki bo prišel.

Prihodnji teden bo križev pot v nedeljo ob treh! popoldan na Gori pri Sodražici. Če bo lepo vreme bo molitev potekala zunaj po postajah križevega pota.

Prihodnji konec tedna se z animatorji in birmanci odpravljamo na duhovni vikend, ki bo na Kureščku potekal od petka do nedelje. Priporočamo se v molitev.

Fara: Sedaj po maši bomo s svetim krstom v občestvo Cerkve in v župnijsko občestvo sprejeli Aleksa Hribarja iz Raven na Blokah.

Čiščenje in krašenje: Runarsko

V četrtek po maši bomo zopet molili pred Najsvetejšim. Vabljeni, da se pridružite!

Sv. Vid: Vsak petek pol ure pred sveto mašo molimo križev pot. Vabljeni, da se molitvi pridružite v večjem številu.

Verouk za vse skupine v petek odpade.

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: Danes je bila maša za duhovne poklice. V torek ste vabljeni k maši v čast Svetemu Duhu in po maši k molitvi in premišljevanju križevega pota. Oboje poteka v kapeli.

Čiščenje in krašenje: Bočkovo, Lepi Vrh

Nova številka družine: O voditeljici projekta dokumentarnega filma o Magdaleni Gornik, Elzi Rebol. Govori o tem, kako se je srečala z izzivom posneti film o mistikinji, da bo sprejemljiv za sodobnega človeka. Film si bomo lahko ogledali  v sredo, 20. marca v župnijski cerkvi pri Fari.

V novi družini je objavljeno tudi navdihujoče pričevanje Carlos-a Palma-e, ki s kartonasto kocko kulturo nasilja spreminja v kulturo miru in spoštovanja. S svojim delom za mir, ki ga je začel v neki šoli za palestinske otroke v Jeruzalemu in ga pozneje razvil v šoli k Kairu danes žanje velike uspehe.

Zadaj je na voljo nov izvod tiskanih oznanil.

Srečanje v pripravi na birmo

Spoštovani,

spomnim, da se bliža naše nadaljevanje priprave na birmo – srečanje po Zoomu, ki je načrtovano za sredo, 28. 2. ob 19.30, dobrodošli. 

Če se kdo ne bi mogel udeležiti srečanja v tem terminu, lahko izbere ponedeljek, 4. 3. ob 19.45. 

Če je kdo od staršev in/ali botrov, ki ni slišal vsebine prvega dela, pa je ena možnost še v sredo, 6. marca ob 19.30. Povezave so spodaj, prosim, povabite tudi botre.

Naše zadnje srečanje v živo bo v soboto, 6. aprila 2024 od 16h do ok. 18.30 v župnijski cerkvi na Blokah, lepo povabljeni starši, botri in birmanci. 

Želim Vam blagoslovljen postni čas in Vas s hvaležnostjo lepo pozdravljam,

Polona

II. SREČANJE (II. DEL): SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ – nadaljevanje vsebine prvega dela

Termina: 28. februar 2024 ob 19.30 in 4. marec ob 19.45

Udeleženci: STARŠI, BIRMANKE, BIRMANCI, BOTRI

Vsebina: ODRAŠČANJE in DAROVI SVETEGA DUHA preko zgodb in filmskih odlomkov … 

28. februar 2024 ob 19.30

https://us02web.zoom.us/j/81315675127?pwd=ZFhtNHRuMWU5ejVJWUNvK0N0Tm9wdz09

Meeting ID: 813 1567 5127, Passcode: birma

4. marec 2024 ob 19.45 

https://us02web.zoom.us/j/84575753216?pwd=U2lpR2JwV0c5dmNLaXJMVlRiRTBJdz09Meeting ID: 845 7575 3216, Passcode: birma

I. SREČANJE (I. DEL): BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI

Termin: 6. marec ob 19.30

Vsebina: vlogi staršev in botrov, Sveti Duh in birma, pričevanje vere …

6. marec 2024 ob 19.30

https://us02web.zoom.us/j/81945278314?pwd=Y1RmOW41LzN5V3dlSUgxbUFIM0x4dz09

Meeting ID: 819 4527 8314, Passcode: birma

2. postna nedelja, 25.2.2024

Godovi: sob.: Neža Praška, dev in muč; nedelja: 3. postna nedelja.

Vse fare: Po maši pri Fari bo v cerkvi prvi sestanek za starše prvoobhajancev.

Ob nedeljah vas v postnem času vabim tudi k premišljevanju Jezusovega trpljenja. Vsako nedeljo bo križev pot v eni izmed cerkva.

Danes popoldan ob 14. uri bo pobožnost križevega pota v župnijski cerkvi pri Sveti Trojici. Vabljeni! Naslednjo nedeljo pa bo križev pot pri Sv. Vidu. Sicer molimo križev pot tudi ob torkih po maši pri Sv. Trojici in ob petkih pred mašo pri Sv. Vidu.

V sredo bo prek spleta (ZOOM) srečanje v pripravi na birmo, srečanje bo za birmance, starše in botre. Lahko se priključite tudi ostali, sploh če ste izbrani za birmanske botre. Povezavo bom objavil na spletu.

V četrtek pred prvim petkom bom bolnim in onemoglim prinašal zakramente. Tisti, ki ste z njim v stiku jim povejte, da bom prišel že ta četrtek, čeprav ne piše v oznanilih.

Duhovne vaje za birmanske kandidate bodo od 8.-10. marca na Kureščku. Vse udeležene priporočam v molitev!

Fara:

V četrtek po maši še eno uro molimo pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu. Molitev je v kapeli župnišča. Vabljeni! 

Čiščenje in krašenje: Studenec

Sv. Vid:  V soboto bo ob 8. uri maša za Franca Rota, obl.

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: Mašni namen na tretjo postno nedeljo bo za duhovne poklice.

Čiščenje in krašenje: Andrejčje, Gradiško, Štorovo

Nova številka družine:

O dveh letih ruske invazije na Ukrajino in o tem, da se danes ta država sooča z vojno izčrpavanja in s šibitvijo podpore na Zahodu. Objavljajo pa tudi pretresljivo pričevanje župnika carigrajske župnije, kjer je 28. januarja letos prišlo do terorističnega napada in kako so bili na čudežen način obvarovani pokola.

1. postna nedelja, 18.2.2024

Godovi: tor.: Frančišek in Jacinta, fatimska vidca; čet.: sedež apostola Petra, praznik, pet.: dan smrti Božje služabnice Magdalene Gornik; sob. Matija, apostol; kvatrna sobota; nedelja: 2. postna nedelja.

Vse fare: Ta teden imajo otroci počitnice, zato tudi verouka ne bo. Otroci naj med počitnicami naredijo manjkajoče domače naloge!

Vsako postno nedeljo ste vabljeni na pobožnost molitve križevega pota. Danes bomo križev pot premišljevali v župnijski cerkvi na Blokah. Začeli bomo ob 14. uri. Naj nam ne bo škoda darovati nekaj časa, saj nas bo Gospod po molitvi duhovno okrepil, dal notranje tolažbe in moči za soočanje s svojim trpljenjem.

Križev pot bomo molili tudi pri Sv. Vidu vsak petek, pol ure pred mašo.

Pri Sv. Trojici pa bo križev pot v torek po maši.

Seja ŽPS-jev treh župnij bo v soboto ob 18ih pri Sv. Trojici. Maša bo zato že ob 17.15.

V petek, 23. februarja bomo obhajali obletnico smrti Božje služabnice Magdalene Gornik v župnijski cerkvi v Sodražici. Ob 15.15 bo molitev križevega pota za njeno beatifikacijo. Ob 16. uri bo daroval sv. mašo nadškof msgr. Stanislav Zore, postulator msgr. Franci Petrič pa bo nato predstavil potek postopka. Po maši pa bo tudi še v cerkvi premierna uprizoritev filma z naslovom Okronana o njenem življenju, ki ga je pripravil filmski studio Siposh.

Lepo vabljeni! Franci

Pastoralna služba Nadškofije Ljubljana pa vabi vse pastoralne sodelavce naše župnije na izobraževalno srečanje, ki bo 2. marca 2024 od 9. do 13. ure v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Naslov srečanja je Moje poslanstvo v župniji.

Pripravljajo krajše predavanje, nato pa dveurno praktično delavnico. Za delavnico si izberite svoje področje pastorale, na katerem deljujete: pevci, kateheti, zakristani, izredni delivci obhajila, gospodarski svet, ključarji, mežnarji, bralci, krasilke, Karitas in Young Caritas.

Delavnice bodo vodili strokovno usposobljeni voditelji, na plakatu na oglasni deski si lahko ogledate seznam voditeljev. Po srečanju je brezplačno kosilo. Obvezne so prijave do srede, 28. 2. do 10. ure na email: urad.za.laike.lj@rkc.si ali QR kodo, ki jo najdete na plakatu, ali najlažje preko spletnega obrazca, ki jo najdete na tej povezavi. Če ne utegnete na termin, ki je planiran ste vablejni na preostalega (16.3.)

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://portal.pridi.com/

Fara, Trojica: V nedeljo bo po maši pri Fari prvo srečanje za tiste starše tretjega razreda, ki želijo, da gre otrok letos k prvemu svetemu obhajilu.

Fara:

Še vedno velja povabilo k molitvi pred Jezusom vsak četrtek po maši. Molitev poteka v kapeli.

Čiščenje in krašenje: Velike Bloke 41…

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Štrukljeva vas

Sv. Trojica: Sedaj po maši bosta zakrament svetega krsta prejela bratca Erazem in Ažbe Anzeljc iz Gline. Družino priporočam v molitev.

Čiščenje in krašenje: Ulaka, Sleme

Nova številka družine: Z jezuitom p. Janezom Poljanškom o zdravem odnosu do skušnjav in krmarjenju skozi vseživljenjski duhovni boj. Pravi: »Dobro je, da nismo preveč pozorni na hudega duha, ampak bolj na to, da smo z Gospodom. Ko sem npr. v svoji sobi, skušnjavec prisluškuje pri vratih, če sliši, da se pogovarjam, klepetam z nekom, recimo z Bogom, se ustraši in odide. Če pa sliši, da je tišina, da sem sam, bo vstopil. Muha ne pade v vročo vodo. Muha pride, ko je  voda že mlačna. Se pravi, kadar sem v nenehni bližini z Bogom, ni prostora za skušnjavca.«

(Moj dodatek: Kdor se trudi hoditi za Kristusom, ta občuti duhovni boj in skušnjave. Če tega ne čutimo, se verjetno ravno ne trudimo slediti Kristusu v vsakdanjem življenju. Post je priložnost, da stopimo na to pot duhovnega boja.)