Stališče do blagoslavljanja parov, ki niso cerkveno poročeni in do istospolnih parov

Ker je marskido v svetnih medijih površno obveščen o blagoslovu istospolnih parov objavljamo stališče, ki ga je za Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru zapisal dr. Ivan Štuhec:

  1. Predstavitev dokumenta

Dikasterij za nauk vere je 18. decembra izdal »Razlago« (Fiducia supplicans) o pastoralnem smislu blagoslovov. V javnosti pred božičnimi prazniki je to bilo predstavljeno kot dovoljenje Cerkve za blagoslov istospolnih parov. N ata način je prišlo do marsikaterega napačnega razumevanja in enostranskih poudarkov pričujočega dokumenta.

V uvodu je potrebno izpostaviti, da je ta »razlaga« postavljena v dokaj natančno definiran kontekst. Gre za odgovor papeža Frančiška na dvome, ki sta jih izrazila dva kardinala glede blagoslovov in na katere je bil dan odgovor  takrat še Kongregacije za nauk vere pod naslovom: «Responsum» ad «dubium» de benedictione unionem personarum eiusdem sexus et Nota esplicativa, AAS 113 (2021), 431-434. Dikasterij za nauk vere sebe vidi v dvojni vlogi, da bdi nad pravim naukom vere in da pospešuje papeževo prevzemanje tega nauka,  kot to naroča Apostolska konstitucija  Praedicate Evangelium, II, 1. V uvodu je eksplicitno poudarjeno, da ta dokument ne posega v veljavno razumevanje zakonske zveze, kot je to v skladu s tradicijo Cerkve. Za to v skladu s tem stališče Cerkev ne dopušča kakršnekoli nove liturgične – bogoslužne ali obredne oblike blagoslovov t.i. neregularnih zakonskih zvez in istospolnih parov. Kdor bi ta dokument razumel kot uvajanje formalno novih oblik obreda, če tudi zgolj zakramentala, ki je bistveno manj kot zakrament, bi dokument popolnoma napačno razlagal ali ga uporabil za svojo morebitno prakso. Ob tem velja spomniti, da je cerkveni pogreb zakramental in ne zakrament. V skladu s tem je danes splošna praksa, da cerkvenega pogreba ne odklonimo, če smo zanj naprošeni. Kot vemo v tradiciji Cerkve to ni bilo vedno tako. Še enkrat, »Razlaga Fiducia supplicans« nikakor ne uvaja nove oblike zakramentala v obliki predpisanega in liturgično v naprej oblikovanega blagoslova. Iz celote dokumenta je jasno, da tega ne želi prav zaradi tega, da se ne bi kakorkoli ustvarjal vtis, da katoliška Cerkev izenačuje vse oblike skupnega življenja tako heteroseksualnih kot homoseksualnih parov. Eksplicitno je rečeno, da papež ne želi na tem področju uvajati nobene nove normative in discipline.

Kaj torej želi?

Dokument temeljito predstavi blagoslov v tradiciji svetega pisma in liturgični tradiciji Cerkve. Poseben in največji poudarek je na pastoralnem pomenu blagoslovov. Temu je posvečeno deset od skupno 45 točk dokumenta. V tem delu lahko najdemo tisto, kar bi naj bilo novo in razvoj glede na obstoječe stanje. Najprej je izpostavljeno dejstvo, da nekdo, ki prosi za blagoslov, verjame v božje usmiljenje in v to, da je Cerkev zakrament, po kateri lahko to usmiljenje dosežemo. Teološko rečeno, gre za podobo usmiljenega Boga, v službi katerega je Cerkev. Kdor pride in prosi za blagoslov, s tem pokaže, da pričakuje zase božjo pomoč in da je odprt v presežno, ki mu lahko v življenju pomaga. Sveta Terezija deteta Jezusa nas uči, da je samo zaupanje tisto, ki nas lahko pripelje do ljubezni, ki nam vse podarja. Greh sveta je neizmeren, ni pa neskončen. Usmiljena božja ljubezen Odrešenika pa je neskončna. Dalje se izpostavi ljudske pobožnosti, ki jih ne smemo obravnavati kot nekaj manj vrednega, ampak kot pastoralno priložnost, v kateri se skriva speča moč. Pastoralno je to potrebno razumeti kot priložnost in ne kot problem. Pri tem pa je potrebno vedno razlikovati ljudske pobožnosti od zakramentalnega in drugega liturgično predpisanega načina bogočastja.

V točki petindvajset je zapisanih nekaj trditev, ki gotovo vzbujajo precej odpora in kritike. Rečeno je: »Cerkev se mora varovati pred tem, da bi svojo pastoralno prakso gradila na trdnosti domnevne doktrinalne in disciplinske gotovosti. Predvsem, če je to lahko povod za narcisoidno in elitistično zavest, ko nekdo na mesto, da bi druge evangeliziral, le te presoja in analizira. Na mesto, da bi vlagal energijo v to, kako ljudem omogočiti dostop do milosti, porabi energijo za kontrolo. Na tem mestu je naveden citat iz Frančiškove Ap. Exhort. Evangelii gaudium (24. November 2013), n. 94, AAS 105 (2013), 1060. Če torej ljudje prosijo za blagoslov, za to ni potrebna nobena moralna analiza kot predpogoj za prejem blagoslova. Prav tako ni potrebno od ljudi zahtevati moralne popolnosti kot pogoja za prejem blagoslova. V naslednji točki se dokument še enkrat obrne nazaj k uvodni navedbi, da gre za poglobljen odgovor na dvome s strani kardinalov, in v 27. točki navaja dolgi citat iz papeževe kateheze na temo blagoslova, ki jo je imel 2. decembra 2020. Bistveno sporočilo tega citata je, da je Bog blizu vsem grešnikom in da je blagoslov Boga dan tudi tistim, ki mislijo, da si ga ne zaslužijo ali jim ga celo najbližjo odrekajo. Ta citat je popolnoma v duhu zgodbe o izgubljenem sinu ali grešnice, ki je Jezus ni obsodil.

V točki 29. dokument navaja številne oblike blagoslovov, ki so v knjigi blagoslovov, in posebej izpostavi tudi blagoslov starejših oseb, ne glede na njihov formalni položaj. Vsakemu, ki se obrača k Bogu in mu izraža svojo hvalo ali prošnjo, če tudi je grešnik, je prav, da se mu podeli blagoslov in da se mu ga ne odreče.

V zadnji točki tega pastoralnega dela dokumenta je posebej izpostavljeno, da duhovniki ali drugi nosilci služb  v Cerkvi neglede na to, kako in kaj odrejajo škofovske konference ali druge pristojne oblasti v skladu s pastoralno modrostjo sodelujejo pri molitvi oseb, ki niso v urejenih razmerjih in jim podelijo blagoslov. Pri tem pa se je potrebno izogniti težkim oblikam škandala ali različnih oblik zmede pri vernikih.  

Naslednje poglavje dokumenta ima naslov: Blagoslov oseb v neregularnih situacijah in istospolnih oseb.

Že v prvem stavku je rečeno, da v zgoraj navedenem duhu nobena cerkvena avtoriteta ne sme predpisati kakršnega koli obrednega za te vrste primerov, da ne bi prišlo do mešanja z zakramentom svetega zakona.  Tak blagoslov ne more predstavljati legitimiteto njihovega položaja. Tak blagoslov je prošnja za milost, za milost, ki naj pomaga v danem položaju, da bodo osebe zorele v spoznanju in božji ljubezni. Božja milost deluje na zelo različne načine in za to cerkev na materinski način sprejema vse, ki se tej milosti odpirajo in zanjo prosijo. Posebej je izpostavljena človekova ponižnost pred Bogom, ko nekdo prosi za božjo bližino in milost v njegovem življenju. V točki 37. je citirana dnevna prošnja 27. nedelje v cerkvenem letu, v kateri molimo: »Dobri Oče, v svoji brezmejni dobroti nam daješ več, kot zaslužimo in te prosimo. Bodi usmiljen do nas: odpusti nam vse, kar nam vest očita, in daj nam še tisto, kar si ne upamo prositi«.

Dokument je tudi apel na tiste, ki skrbijo za duhovni blagor ljudi, da v svoji iznajdljivosti podelijo spontane blagoslove, ki niso zapisani v nobeni knjigi blagoslovov. Še nekrat je poudarjeno, da naj n e gre za liturgične ali polliturgične oblike blagoslovov, ampak preprosto za spontane blagoslove. V 37. točki je še enkrat podčrtano, da naj ne gre za urejene, normirane in liturgično določene oblike blagoslovov. Ni potrebno, da je v cerkvi vse podrejeno normativnosti in avtoriteti. Blagoslov takšnih parov tudi ni potrebno posebej izpostavljati ali celo podpirati in vzpodbujati. Še manj je primerno, da se takšni blagoslovi izrečejo v liturgičnih oblačilih ali na posebej slovesen način. Takšni blagoslovi imajo svoje mesto v manjših skupinah, v privatnem obisku ali na romanjih in božjih poteh. V zadnji točki tega poglavja je tudi rečeno, da se glede blagoslova istospolnih parov velja držati zgoraj navedenih navodil in da se kakršnakoli nadaljnja ureditev tega vprašanja ne načrtuje in predvideva.

  • Zaključki

1.   Še enkrat, kot že tolikokrat se je pokazalo, da mediji niso merilo za resnico in za verodostojno informacijo. Blagoslavljanje istospolnih parov se je predstavljalo kot velik premik v katoliški Cerkvi. Progresisti so ploskali, konzervativci pa pošiljali papeža malo dane v pekel.

2.   To, kar dovoljuje ta dokument, je dejansko blagoslov parov, ki niso cerkveno poročeni, in istospolnih parov na njihovo prošnjo v privatnem okviru. Ne javno, ne v Cerkvi, še manj v nekem obredu in liturgični formi.

3.   Tradicija teh blagoslovov je jasna in jo vsi poznamo od blagoslova konj in drugih živali do blagoslova jedi na veliko soboto. V novejšem času blagoslov motoristov in avtomobilov  na Krištofovo nedeljo. V primeru vseh teh blagoslovov nihče ljudi ne sprašuje po njihovem verskem in moralnem položaju. Seveda ni povsem isto ali se blagoslavlja živali in stvari ali pa ljudi v specifični situaciji. Kakorkoli že, prej je vreden blagoslova vsak človek, kakor pa stvar, recimo motor. Tak blagoslov, ki so ga bili že sedaj deležni pari vseh vrst, je tudi blagoslov doma ob Božiču ali ob novogradnji hiše.

4.   Izrecno dokument govori o tem, da se naj te vrste blagoslovov ne spodbujajo in delijo na način, ki bi vzbudil javno pohujšanje ali vnašal dvom pri vernikih. Če smo zelo direktni, duhovnik, ki bi blagoslavljal ljudi na paradi ponosa, bi počel natanko to, kar dokument ne dovoljuje. Prav tako ni v skladu z dokumentom, če bi duhovnik organizirano vabil te pare v cerkev k posebnemu blagoslovu. Tudi ne na kakršen koli drugi kraj, kjer so svetišča.

5.   V celotnem dokumentu je jasno izpostavljena prošnja in želja te vrste parov, da oni dajo pobudo za blagoslov, in ne obratno. S tem tudi indirektno izkažejo svojo vero v Boga, h kateremu se obračajo.

6.   Ti blagoslovi tudi niso mišljeni in postavljeni na raven zakramentala, kot je to cerkveni pogreb. Strah pred izenačenjem vseh vrst in oblik skupnega življenja je popolnoma odveč. Kdor tega ne razlikuje, tisti tudi krščanske vere ne pozna, pa se naj ima še za tako pravovernega.

7.   Končno dokument temelji na teološki resnici, ki je nesporna. Bog se je po Jezusu Kristusu razodel kot usmiljeni Bog, kot Oče vseh ljudi, in njegova ljubezen je najbližja materinski ljubezni. V krščanstvu ni od papeža Frančiška naprej, ampak v celotni tradiciji popolnoma jasno, da je krščanski Bog, Bog usmiljenja in ne pravičnosti ter posledično sodnik, ki bi sodil po naših človeških merilih.

8.   Da ima ta dokument tudi svoje pomanjkljivosti, je dejstvo. V dani situaciji predvsem v zahodnem svetu, v katerem je transseksualnost in genderizem postal ideologija, ki se jo vsiljuje na vseh ravneh, od vrtca do kulture in zakonodaje, bi pričakovali od Dikasterija za nauk vere, da se od te vrste pojavov jasno distancira. S tem bi preprečili nepotrebno notranje cerkveno polarizacijo in tudi v javnosti bi se o tem dokumentu drugače poročalo. Ideologije genderizma pač ne bomo in ne moremo blagoslavljati.

9.   Piarovsko so v Vatikanu slabo potkovani ali pa so to namerno naredili, da so nam pred božičnimi prazniki spustili dve petardi: obsodbo kardinala Becciua in »blagoslov istospolnih parov«. V nobenem primeru ni bilo potrebe po te vrste božičnem darilu.

10. Končno ima ta dokument značaj »razlage«. To ni ex catedra nauk. Tudi ni razodeti nauk, še manj je to kakršnokoli pravilo, ki bi bilo blizu dogmi. Gre za pastoralni nasvet kot posledica notranje cerkvenega nesoglasja o tem, kaj je blagoslov oseb, ki ne živijo po cerkvenih in tudi ne po naravnih načelih, ki so zapisana v stvarstvo in jih vsi prepoznamo v temeljni bipolarnosti dveh različnih spolov.

11. Dokument bi tudi lahko razlikoval med osebami, ki so istospolno usmerjene ali zaradi hormonskih, torej bioloških danosti, ali zaradi psihosocialnih razlogov, ki so posledica njihovega okolja, v katerem so odraščali, ali pa gre za osebe, ki svojo transseksualnost povzročajo in živijo zaradi trenda, ideologije, mode in drugih motivov, ki so plod lastne volje in odgovornosti.

12. Dokument bi tudi lahko zelo jasno dal navodilo, da je osebam, ki so v svoji biološkosti nedefinirane in iščejo svojo identiteto, potrebno pomagati z vsem primernimi sredstvi in jih pri tem spremljati z blagoslovom in molitvijo.

3. nedelja med letom, 21.1.2024, nedelja Božje besede

Na današnji dan, na god sv. Neže je bil v Osredku 1915-ega leta rojen b. sl. Anton Strle.

Godovi: sr.: Frančiške Saleški, Škof; čet.: spreobrnitev apostola Pavla, praznik in sklep tedna molitve za edinost kristjanov;pet.: Timotej in Tit, škofa; sob.: Angela Merici, ust. Uršulink; ned. 4. nedelja med letom

Vse fare: Dekanija Cerknica vabi na srečanje s celjskim škofom dr. Maksimiljanom Matjažem. Srečanje se začne s sveto mašo v petek ob 18. uri v župnijski cerkvi v Cerknici. Po maši sledi predavanje škofa, nato pa v SMC-ju pogovor s škofom.

Tečaj za zaročence in vse, ki se želijo v tem ali naslednjem letu poročiti se bo začel v petek, 26. 1. ob 18. uri v Cerknici. Prijave sprejema župnik v Cerknici na telefon ali na elektronsko pošto. Oboje je objavljeno tudi na internetni strani župnije Bloke. (031 856 923, zupnija.cerknica@rkc.si)

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita starejše osnovnošolce na dan odprtih vrat v soboto, 27. januarja 2024, med 9. in 13. uro. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: stanislav.si.

V tem tednu, ko obhajamo nedeljo božje besede od včerajšnje sobote, 20.1. do četrtka, 25. 1. po več slovenskih župnijah in drugih skupnostih poteka Svetopisemski maraton – nepretrgano branje Svetega pisma. Naj bo molitveno branje spodbuda tudi za vse nas, da bi radi vzeli v roke Sveto pismo, ga prebirali ob njem molili in našli spodbude in navdihe za svoje življenje.

Drugo srečanje za birmance, starše in za botre bo potekalo na daljavo prek internetne povezave. Srečanje bo v sredo. Začetek srečanja bo ob 19.30 uri.

Fara: V četrtek bo ob pol sedmih zvečer ste vabljeni k uri molitve pred Najsvetejšim. Molili bomo molitveno uro, da bi mogla biti Božja služabnica Magdalena Gornik kmalu razglašena za blaženo. Kmalu pa bomo lahko tudi videli nov film o njej.

Čiščenje in krašenje: Nova vas 41-65

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Osredek

Sv. Trojica:

Čiščenje in krašenje: Jeršanovo, Hribarjevo

Nova številka družine:

V članku z naslovom združeni v preganjanju berem o »ekumenizmu krvi« Danes se po svetu 360 milijonov kristjanov sooča s preganjanjem. Gre torej za vse kristjane ne samo katoličane, ampak tudi pravoslavne in številne evangeličane. Za preganjalce ni važna delitev, zanje smo kristjani. Papež Janez Pavel II. je na primer zapisal: Tisti, ki verujejo v Kristusa in skupaj stopajo po poti, ki so jo začrtali mučenci, ne morejo ostati razdeljeni, ampak morajo skupaj izpovedovati resnico o križu.« Želja tega papeža je bila, da bi krščanske cerkve skupaj častile mučence. To se je delno izpolnilo lani, ko je naša Katoliška cerkev v rimski martirologij (seznam svetnikov in mučencev) uvrstila 21 koptskih ortodoksnih kristjanov, ki jih je leta 2015 usmrtila Islamska država. Toda med vsemi kristjani se kljub preganjanju vera krepi. Tako je zapisal duhovnik Pierre Rouamba: »Zelo je osupljivo, da se tisti kristjani, ki so pred krizo nekoliko zanemarili versko prakso, vračajo k veri prav v času, ko se teroristi z vsemi močmi trudijo, da bi krščanstvo izkoreninili.«

Oratorij Mesija

Komorni zbor Megaron vabi na koncert, kjer bo izveden oratorij Mesija. Delo baročnega skladatelja Georga Friedricha Händla predstavlja eno najslavnejših prazničnih koncertnih tradicij. Obsežno vokalno-instrumentalno delo odlikuje več kot dve uri sijajnih glasbenih domislic, skozi katere skladatelj sledi zgodbi o življenju Jezusa Kristusa. Zbor bo oratorij izvedel v sodelovanju z baročnim orkestrom in vrhunskimi evropskimi solisti pod vodstvom švedskega dirigenta Garyja Gradna. Vabljeni na neponovljivo glasbeno doživetje v Slovensko filharmonijo v nedeljo, 14. 1. 2024, ob 17. uri.

Vstopnice po ceni 20 € (oziroma 15€ za dijake, študente in upokojence) so na voljo na blagajni Slovenske filharmonije in na spletu. 

Posebna ponudba za karte po ceni 15 € velja tudi za zbore, in sicer z rezervacijo najmanj 5 kart na kdmegaron@gmail.com (koncert, št. kart, in ime zbora). Število kart za zbore je omejeno.

Nedelja Jezusovega krsta, 7.1.2024. Danes se po cerkvenem koledarju končuje božični čas. In začenjamo čas med letom. Jaslice in božične pesmi pa nas bodo spremljale še do Svečnice, 2.2.

Godovi: čet.: Pavlin Oglejski, škof; ned.: 2. nedelja med letom.

Vse fare: Ta teden začnemo z veroukom za vse razrede. (razen za 6.r.)

Fara: Umrla je Jožefa Jaklič iz Ravnika, pogreb bo pri Fari v ponedeljek ob 14. uri.

Maša ob 7. dnevu za Adolfom Žgajnarjem bo v soboto ob 16.uri.

V četrtek bo ob pol sedmih zvečer ura molitve pred Najsvetejšim.

Čiščenje in krašenje: Nova vas 1-20

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Osredek

Sv. Trojica: Umrla je Jožefa Jaklič iz Ravnika, pogreb bo pri Fari v ponedeljek ob 14. uri.

Maša ob 7. dnevu za Adolfom Žgajnarjem bo v soboto ob 16.uri v župnijski cerkvi pri Fari.

Čiščenje in krašenje: Bočkovo, Lepi Vrh

Nova številka družine: O nedavnem evropskem srečanju mladih v Ljubljani. Zbralo se je 5000 mladih iz 48-ih držav. Pogovor z misijonarjem Tonetom Kerinom, ki že 39 let deluje na Madagaskarju. Pravi, da bi se Slovenci od Malgašev lahko naučili iskrenosti. Oni pa od nas poštenosti, vztrajnosti in da bi držali besedo. Pišejo tudi o Domnu Kljunu  nedavnemu zmagovalcu šova Slovenija ima talent. Domen prihaja iz bližnjih Slemen. (Dobro pa so mu poznane tudi Ravne na Blokah).

Zadaj si vzemite nova tiskana oznanila.

Sveta Družina 2023, nedelja 31.12.2023, zvečer bo 2. sveti večer

Godovi: pon.: Novo leto in slovesni praznik Marije svete Božje Matere; pet.: tretji sveti večer; sob.: Gospodovo razglašenje – sv. Trije Kralji; nedelja: Jezusov krst

Vse fare:

Verouka ta teden zaradi praznikov še ne bo. Otroci se skupaj s starši udeležite praznične svete maše v soboto in v nedeljo, na sveta večera, danes in v petek pa se zberite k družinski molitvi in blagoslovu domov.

V petek bom po domovih obiskoval starejše in bolne župljane in jim prinašal zakramente. Vabim vas, da svoje onemogle starše, ki ne morejo več v cerkev spodbudite, da se prijavijo za obisk duhovnika na domu.

Božični koncert mladinskega pevskega zbora Bloke z gosti bo v soboto, 6.1. v župnijski cerkvi sv. Mihaela pri Fari. Začetek koncerta bo ob 19. uri. Vabljeni!

Bralce beril, ki ste zapisani na seznamu v tiskanih oznanilih prosim, da v primeru zadržanosti sami najdete zamenjavo ali mi vsaj sporočite, da vas ne bo. S tem boste meni ali duhovnemu pomočniku naredili dobro delo, ker nama bosta prihranila živčno negotovosti tik pred sveto mašo.

Fara: Umrl je Adolf Žgajnar, ključar iz Topola. Pogreb bo v soboto ob 15. uri.

V četrtek bo po maši molitev pred Najsvetejšim zakramentom. Molitev bo v kapeli. Vabljeni!

V soboto, na praznik Treh kraljev bo ob 10. uri maša za Jožefo Ivančič, 30. dan.

Čiščenje in krašenje: Metulje

Sv. Vid: Maša za +Andreja Medena, 30.d. bo v torek ob 16. uri v Otavah.

V soboto, na praznik Gospodovega razglašenja bo ob 18. uri maša za Ivana Otoničarja.

Čiščenje in krašenje: Osredek

Sv. Trojica: Danes, po maši vas bodo obiskovali trije kralji. Darovi, ki jih bodo zbirali bodo za misijone.

Jutri bo maša ob 10. uri v zahvalo. V soboto na praznik pa bo maša za Milana in starše Žnidaršič iz Malna.

Čiščenje in krašenje: Andrejčje, Gradiško, Štorovo

Nova številka družine: Prejšnja je bila dvojna. Božična. (Nekaj izvodov je na voljo zadaj.)

4. adventna nedelja, 24.12.2023 – danes je tudi prva obletnica smrti + župnika Braneta Zadnika. Spomnimo se ga v molitvi. Za njega bomo darovali mašo polnočnico pri Sv. Vidu.

Godovi: pon.: rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa, slovesni in zapovedani praznik; tor.: sv. Štefan prvi mučenec; sr.: Janez Evangelist; čet.: nedolžni otroci; nedelja: sv. Družina, zvečer bo 2. sveti večer. Vsak dan je tudi Božična osmina. Zato ste v večjem številu vabljeni k svetim mašam.

Vse fare: Danes zvečer bo prvi sveti večer. Ob 18ih se bodo v župnijski cerkvi oglasili zvonovi, ki nas bodo vabili k blagoslovu domov. Vabim vas, da se doma zberete k molitvi in blagoslovite svoje domove. Isto potem ponovimo še na drugi in tretji sveti večer.

V torek bo praznik prvega mučenca Sv. Štefana in državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti – izobesimo zastave. Vabljeni k svetim mašam! Na ta dan bo tudi maša za domovino pri Sv. Trojici ob 8. uri zjutraj.

V torek popoldne pa ste lepo vabljeni v Novo vas v dvorano Bloški smučar. Predstava Cvetje v Jeseni se bo začela ob 17. uri.

V četrtek, na praznik Nedolžnih otrok, bo pri maši pri Fari blagoslov otrok. Zato so na ta dan k maši posebej vabljeni otroci skupaj s svojimi starši.

Kot veste bo od četrtka do ponedeljka v Ljubljani potekalo Evropsko novoletno srečanje mladih (46. po vrsti) Lahko se udeležimo glavnega dela programa, ki bo ob večerih potekal v dvorani Stožice. S tem namenom v okviru dekanije Cerknica organiziramo tudi avtobusni prevoz na prizorišče. Če bo dovolj prijav se bomo tja odpravili v petek. Zbrali se bomo v Novi vasi na parkirišču pri mrliški vežici. Odhod avtobusa bo ob 17. uri. Začetek molitvenega srečanja bo ob 19. uri in traja do 20.30. Prijave zbiram osebno ali na telefon do ponedeljka zvečer. Prijavite pa se čim prej! Toplo vabljeni mladi in mlajši odrasli! Vsekakor bo to izkušnja, ki nas bo obogatila in odprla še drugačen pogled na Cerkev.

Tudi na nedeljo Svete Družine bomo pri mašah posebej blagoslovili otroke.

Jasličarji iz Svetega Vida vas vabijo na ogled jaslic v cerkvi pri Sv. Vidu. Cerkev bo med prazniki odprta do 20. ure.

Fara:

Obisk treh kraljev, koledovanje načrtujemo na to soboto, to je 30. 12. Veroučence vabim k sodelovanju pri koledovanju. Zbrali se bomo v soboto ob 9. uri v župnišču. Vsi, ki ste pripravljeni spremljati skupine, se dobimo sedaj po maši v zakristiji, da se dogovorimo za izvedbo koledovanja. Kako točno bo s koledovanjem bomo še sporočili na tej strani!

V četrtek bo po maši molitev pred Najsvetejšim zakramentom. Molitev bo v kapeli. Vabljeni!

Čiščenje in krašenje: Topol

Sv. Vid: V soboto zjutraj bom tukaj maševal po svojem namenu.

V nedeljo bo mašni namen za Božji blagoslov.

Čiščenje in krašenje: Cajnarje

Sv. Trojica: O obisku kolednikov boste obveščeni naknadno!

Maša v soboto zvečer bo za Alojza in + Intihar iz Bočkovega

Čiščenje in krašenje: Ulaka in Sleme

Nova številka družine: Božična. Pogovor z Matejem Mohoričem kolesarjem, ki si tudi pred svetovno javnostjo upa pokazati svojo vero. Nekaj izvodov je na voljo zadaj na mizici.

3. adventna nedelja, 17.12.2023

Godovi: ves teden se na praznovanje Kristusovega rojstva pripravljamo z božično devetdnevnico; nedelja bo 4. adventna, zvečer pa že sveti večer.

Vse fare: Danes popoldan bo v vseh treh župnijah priložnost za prejem zakramenta  svete spovedi. Začetek spovedovanja pri Sv. Vidu in Sv. Trojici bo ob 2. uri, pri Fari pa bo začetek spovedovanja ob 3. uri popoldan. Vabljeni ste ste, da se na praznik Jezusovega rojstva pripravite tudi s prejemom zakramenta Božjega odpuščanja.

Poleg tega vas spodbujam, da v tem tednu v večjem številu, predvsem tudi starši in otroci pridete k božični devetdnevnici, ki nas bo razpoložila za praznovaje Božjega učlovečenja. Kraj in čas devetdnevnice je objavljen v oznanilih. Zaradi prireditve v šoli pa bo v torek, 19. 12. maša z devetdnevnico pri Sv. Trojici že ob 16.30. uri in ne ob 18ih kot piše v oznanilih!

Starejši in vsi tisti, ki ne morejo v cerkev lahko pred Božičem prejmejo zakramente spoved, maziljenje in obhajilo. Na povabilo ustno ali po telefonu bom prišel v četrtek. Prav tako v četrtek bi rad obiskal tudi farane, ki so v domu v Cerknici. Povejte ali kako drugače sporočite h komu bi lahko prišel.

Vabljeni ste tudi na večer slavilne glasbe, ki ga pripravljamo z nekaj našimi mladimi župljani. Potekal bo v petek, 22. 12. v župnijski cerkvi pri Fari.  Začnemo ob 18. uri z mašo in devetdnevnico. Pridite vsi, posebej pa še birmanci in starši.

V nedeljo bo 1. sveti večer. Otroci na sveti večer ali pa na sam božični dan prinesite vaše škatlice s prihranki, ki ste jih zbirali v adventnem času za revne otroke.

Na vse tri svete večere ste povabljeni, da se zberete v krogu svoje družine, pri molitvi in blagoslovu vaših domov. Vzemite si blagoslovljeno vodo, ki smo blagoslovili pred mašo, zadaj pa lahko dobite kadilo.

Fara:

Sveta spoved bo za veroučence višjih razredov v ponedeljek in v torek v času verouka. Za mlajše, ki še niso bili pri prvi spovedi verouka v ponedeljek in torek ne bo. Namesto verouka naj s starši pridejo k božični devetdnevnici.

Maša za +Franca Škrabca iz Nove vasi bo v torek ob 18. uri.

V četrtek bo po maši molitev pred Najsvetejšim zakramentom. Molitev bo v kapeli. Vabljeni!

Čiščenje in krašenje: Fara

Sv. Vid:

Verouka v petek ne bo. Namesto verouka pa bo sveta spoved. Za mlajše veroučence, 3. 4. in 5. razred  bo spovedovanje v  župnijski cerkvi pri Sv. Vidu. Začne se v petek ob 15. uri. Za višjo skupino se spovedovanje začne ob 16.15.

Čiščenje in krašenje: Sv. Cajnarje

Sv. Trojica: Sveta spoved bo za veroučence višjih razredov v ponedeljek in v torek v času verouka. Za mlajše, ki še niso bili pri prvi spovedi verouka v ponedeljek in torek ne bo. Namesto verouka naj s starši pridejo k božični devetdnevnici.

V času božične devetdnevice je tu pri Sv. Trojici običaj, da Marija obiskuje domove, prosi za prenočišče in molitev. Vabim, da Marijo za kak dan sprejmete k sebi domov. Njen kipec vzamete pri devetdnevnici in ga na naslednji dan prinesete nazaj. Prej se dogovorite, kdaj bi kakšna hiša Marijo vzela pod svojo streho.

Čiščenje in krašenje: Slugovo, Malni

Nova številka družine: O dohodninskih donacijah, ki jih lahko namenite za razne ustanove, med drugimi tudi za domačo župnijo. To lahko naredite z izpolnitvijo obrazca, ki ga dobite zadaj na mizici.

Namenitev dela dohodnine župnijam

Spoštovani župljani,

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev.

Predlagam, da tisti, ki tega lani še niste storili, podpišete zahtevo o namenitvi dela dohodnine svoji župniji.

Tako izpolnjeno zahtevo, (obrazec lahko dobite v cerkvi ali spodaj na povezavi) lahko sami posredujete na FURS ali oddate v župniji, da jih bom skupaj zbrane oddal na FURS.

Zahtevo lahko izpolnite in oddate tudi preko spletne strani https://edavki.durs.si.

Rok za oddajo izjav je 31. december.

Lep pozdrav,

                     Simon Virant, župnik

2. adventna nedelja, 10.12.2023

Godovi: sr. Lucija, devica in mučenka; čet.: Janez od Križa, duh., c. učitelj; pet.: drinske mučenke; sob.: začetek božične devetdnevnice; nedelja: 3. adventna nedelja- gaudete.

Vse fare: V soboto se začne božična devetdnevnica. Vabljeni, da se je čim rednejše udeležite. Posebej vabljeni tudi otroci, da pridite skupaj s starši. Ta devetdnevna priprava na božič nas bo razpoložila, da bi mogli globlje vstopiti v skrivnost božičnih praznikov. Razpored maš, kdaj in kje bodo si poglejte v mesečnih oznanilih.

Včeraj je v Grahovem potekal večer slavilne glasbe. Podoben dogodek bo potekal tudi v petek, 22. 12. v župnijski cerkvi pri Fari na Blokah. Začel se bo z mašo in devetdnevnico ob 18. uri. Toplo vabljeni vsi posebno pa še pripravniki na birmo.

Fara:

Maša za pok. Jožefo Ivančič ob 7. dnevu bo v soboto ob 17. uri. To bo obenem tudi začetek božične devetdnevice.

Spovedovanje pred božičnimi prazniki bo tu v cerkvi prihodnjo nedeljo od 15.00 ure naprej. Na voljo bomo trije spovedniki . Za veroučence bo sveta spoved naslednji teden, po 3. adventni nedelji v času verouka. Lahko pridejo tudi že v nedeljo.

V četrtek po maši ste vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.

Čiščenje in krašenje: Studeno

Sv. Vid: Maša ob 7. dnevu za pok. Andrejem Medenom bo jutri ob 16. uri v Otavah.

Mladi vabijo na Božično novoletne delavnice: povabljeni ste vsi veroučenci, da pridete v soboto 16. 12. ob 9. uri v župnišče. Izdelovali bomo okraske in voščilnice za domov in za naše župljane. Izdelki bodo v nedeljo na voljo bodo pod korom župnijske cerkve.

Spovedovanje pred božičnimi prazniki bo tu v cerkvi prihodnjo nedeljo med 14. in 15. uro. Za veroučence bo sveta spoved namesto verouka v petek, 22.12. od 16. ure naprej.

Čiščenje in krašenje: Cajnarje

Sv. Trojica:

Spovedovanje pred božičnimi prazniki bo v prostorih župnišča prihodnjo nedeljo ob 14. uri. Za spoved bosta prišla spovednika od drugod. Vabim vas vse, da izkoristite priložnost in se s spovedjo notranje pripravite na praznovanje Jezusovega rojstva.

Čiščenje in krašenje: Polšeče, Zavrh

Nova številka Družine: O nedavnem obisku misijonarja Petra Opeke. Med drugim pravi: “Če bi vedel, da bo to gibanje po 34 letih preraslo v ljudstvo 30.000 ljudi, bi zbežal z Madagaskarja. Ampak Božja previdnost daje vsak dan, vsak mesec, vsako leto novih moči.”