Namenitev dela dohodnine župnijam

Spoštovani župljani,

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev.

Predlagam, da tisti, ki tega lani še niste storili, podpišete zahtevo o namenitvi dela dohodnine svoji župniji.

Tako izpolnjeno zahtevo, (obrazec lahko dobite v cerkvi ali spodaj na povezavi) lahko sami posredujete na FURS ali oddate v župniji, da jih bom skupaj zbrane oddal na FURS.

Zahtevo lahko izpolnite in oddate tudi preko spletne strani https://edavki.durs.si.

Rok za oddajo izjav je 31. december.

Lep pozdrav,

                     Simon Virant, župnik