Velika noč, 1.4.2024

Godovi: Z današnjo nedeljo smo stopili v praznovanje velikonočne osmine. Velikonočna osmine je osemdnevno praznovaje Kristusovega vstajenja, zato ste vabljeni, da če le morete, pridete k mašam tudi med tednom. Velikonočna osmina se zaključi prihodnjo nedeljo, ki jo imenujemo bela nedelja, ali tudi nedelja Božjega usmiljenja. Na ta praznik pa se lahko pripravljamo z devetdnevnico Božjega usmiljenja, ki se je že začela na veliki petek.

Vse fare:

Jutri je velikonočni ponedeljek, ko beremo evangelij o učencih, ki sta razočarana potovala v Emavs. Lep običaj na ta dan je, da gremo »v Emavs« to je, da obiščemo sorodnike, znance in prijatelje. Maša bo tudi tukaj  ob F: 8.00 V: 10.00 Sv. Urh: 10.00

V tednu velikonočne osmine imamo veroučne počitnice, zato verouka ne bo. Družine se udeležite svete maše na velikonočni ponedeljek.

Srečanje za birmanske starše, botre in birmance bo v soboto, 6. aprila 2024 od 16.00 do ok. 18.00 v župnijski cerkvi na Blokah.

Fara:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Prihodnjo soboto za urejenost cerkve poskrbi duhovska soseska. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Za urejenost skrbijo večinoma starejši farani, toda za cerkev ste dolžni skrbeti vsi, in vas danes vabim, da se čiščenju in krašenju pridružite tudi mlajši, ko bo na vrsti vaša skupina. S tem boste tudi pripomogli k lepšemu skupnemu obhajanju evharistije.

Sedaj po maši ste vsi, ki ste kakorkoli aktivno sodelovali pri procesiji (nosilci bander, pevci) vabljeni, da se vstavite v župnišču na »pokušini mašnega vina«

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Otavska soseska ima na skrbi čiščenje v mesecu aprilu. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Ob tem bi apeliral tudi na mlajše, da začnete tudi vi pomagati pri urejanju župnijske cerkve. Saj je to odgovornost vseh faranov, ne samo nekaterih (starejših).

Sv. Trojica:

Čiščenje in krašenje: Hvala za praznično okrasitev cerkve. Hvala vsem, ki čutite odgovornost za urejenost župnijske cerkve in za to vsakokrat tudi z veseljem poskrbite. Prihodnjo soboto je na vrsti skupina Polšeče, Zavrh. Ob tem bi apeliral tudi na mlajše, da začnete tudi vi pomagati pri urejanju župnijske cerkve. Saj je to odgovornost vseh faranov, ne samo nekaterih (starejših).

Nova številka družine:

V članku smrt nima zadnje besede škof Marjan Turnšek odgovarja na vprašanja o Jezusovem vstajenu, kot so: kaj pomeni beseda vstajenje, ali je velika noč dogodek, ki ga je mogoče zgodovinsko ugotoviti, zakaj Pavel pravi, da »če Kristus ni vstal, je prazna naša vera«, Zakaj je velika noč odgovor na vprašanje smisla človekovega življenja.