7. velikonočna nedelja 21.5.2023, nedelja sredstev družbenega obveščanja, prvo sveto obhajilo v župniji Sv. Trojica in Bloke.

Godovi: sr.: Marija, pomočnica kristjanov, Marija Pomagaj, zavetnica Slovencev; pet.: Filip Neri, duh.; sob.: Alojzij Grozde, muč.; ned.: Binkošti

Vse fare:  

V vaseh, kjer so organizirane šmarnice, otroke še naprej spodbujam k obisku šmarnic.

Srečanje ŽPS-jev za vse tri župnije bo v petek ob 19ih v župnišču pri Sv. Trojici.

Fara:

V nedeljo, na binkošti bo ob 10-ih  žegnanjska sveta maša pri Sv. Duhu. Istočasno bo duhovnik od drugod vodil sveto mašo tudi v župnijski cerkvi.

Čiščenje in krašenje: Velike Bloke od 41 naprej.

Prihodnjo nedeljo bomo ob 13. uri podelili zakrament svetega krsta.

Sv. Vid:  Prihodnjo nedeljo bomo ob 12. uri podelili zakrament svetega krsta.

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: V soboto ob 8. uri zjutraj bo mašni namen za s. Milko Pristov-Seljakovo, živela je v Radovljici.

Danes ob 12. uri bomo tukaj v župnijski cerkvi podelili zakrament božjega otroštva in vključitve v občestvo Cerkve Lenartu Primožiču iz Ulake.

Čiščenje in krašenje:  Andrejčje, Gradiško, Štorovo

Nova številka družine:

Branko Cestnik  na zadnji strani piše o razmerju med razvajenostjo in surovostjo. Permisivna vzgoja vodi v razvajenost ta pa v ateizem. To pa že po starogrškem pesniku Heziotu ne vodi v zlato dobo miru, ampak je že takrat opazil, da pomehkuženim in razvajenim ljudem sledijo surovi in nasilni. Kot vidimo iz tragičnih primerov otroškega nasilja v Celju in Beogradu, surovost že izpodrinja razvajenost. Sprašuje se ali bo politika sposobna temeljitega razmisleka o vzgoji.